Schooluren 

De schoolpoort gaat open om 8.30 uur en 13.20 uur
Van 8.45 tot 12.25 uur 
Van 13.30 tot 15.30 uur 

Voor- en naschoolse opvang 

ochtend: van 7 tot 8.30 uur 
middag: van 12.25 tot 13.35 uur
avond: van 15.30 tot 18 uur 
woensdag: tot 18 uur 

Schoolreglement

In het schoolreglement vind je alle afspraken en leefregels van onze school.

Veelgestelde vragen

Ja, betaling van onze opvang wordt geregeld via de schoolrekening.

Voorschoolse opvang

 • (elke weekdag van 7 tot 8.30 uur) 
 • 1 uur:  € 0,75 (vanaf 7.30 uur aanwezig)
 • > 1 uur:  € 1,00 (voor 7.30 uur aanwezig)

Naschoolse opvang

 • (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 15.30 tot 18uur.)
 • Naschools maximum 1 uur: € 0,75 (dus voor 16u30 opgehaald)
 • Naschools langer dan 1 uur: € 1,00 (dus na 16u30 opgehaald)

Middagtoezicht

 • (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.25 tot 13.35 uur)
 • € 0,50 (gratis thee en water)

Woensdagnamiddag opvang

 • Woensdagnamiddag eten (12.25 - 13.25 uur): € 0,50 (gratis thee en water)
 • Woensdagnamiddag kort (12.25 - 16.30 uur): € 3,00
 • Woensdagnamiddag lang (12.25 - 18 uur): € 4,00

Een gezin met meer dan twee kinderen betaalt de opvang op woensdag slechts voor de twee oudste kinderen van het gezin.  

Te laat voor het afhalen van je kind? Bel dan de juf van de nabewaking 03/334 43 75.

In onze school worden maandelijks diverse uitstappen georganiseerd. We houden hierbij steeds rekening met de maximumfactuur (zie www.onderwijsvlaanderen.be). De kosten worden gespreid over het schooljaar zodat facturen niet te hoog oplopen.  

Ja. De derde kleuterklas, het eerste, tweede, derde en vierde leerjaar gaan zwemmen.

De derde kleuterklas gaan één keer per maand zwemmen. Hierbij is een gediplomeerde lesgever aanwezig.

De klassen van de lagere school gaan in beurtrol zwemmen op maandagochtend.  Hou onze kalender hiervoor in het oog. Ook hierbij zijn gedimplomeerde lesgevers aanwezig.  

We hebben sinds drie jaar een Boekenpaleis ingericht in de lagere school.  Hier kunnen klassen met een ruime keuze aan boeken activiteiten organiseren of kunnen de leerlingen tijdens de middagpauze komen lezen.

Onze kleuterschool heeft een eigen, zeer ruime bibliotheek waaruit de kleuters samen met de ouders wekelijks (op maandag) één boekje kunnen komen ontlenen.  

Neen, een kleuter die bij ons ingeschreven stond, wordt automatisch ingeschreven in onze lagere school. Als je toch voor een andere school kiest, hopen we dat u zo snel mogelijk de leerkracht of de directie hiervan op de hoogte stelt zodat we de open plek aan een andere leerling kunnen aanbieden.  

Heeft je zoon/dochter problemen in de klas?  Of problemen met andere leerlingen? ... Waar kan je dan terecht?  Ga eerst naar de klasjuf.  Zij kent het kind het beste en weet wel waar het mis loopt.  Indien uit dit gesprek geen oplossing komt, kan je beroep doen op de leden van het zorgteam.  Het is zeker niet de bedoeling om meteen naar de directeur te stappen.  Vaak biedt een goed gesprek met de leerkracht al een oplossing.